Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku MISTiA w Tarnowie świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Usługi świadczone przez konsultantów PK są bezpłatne gdyż finansowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości.

Warunkiem skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych jest zgoda klienta na ich ewidencjonowanie a co się z tym wiąże wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U  1997 nr 133 poz. 883).
Usługi są świadczone:

  • Osobiście w siedzibie Punktu Konsultacyjnego przy Ośrodku MiSTiA w Tarnowie lub w formie dyżurów.
  • Telefonicznie, pod nr: 014 621 22 16  (przed połączeniem prosimy zapoznać się z procedurą świadczenia usług)
  • Elektronicznie – poprzez Formularz zapytań.

Procedura świadczenia usług informacyjnych

Aby umówić się na spotkanie z konsultantem prosimy zadzwonić na nr. 014 621 22 16

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji należy do Krajowego Systemu Usług pod 1997 roku, i posiada akredytację w zakresie usług informacyjnych, doradczych o charakterze ogólnym i szkoleniowych. Konsultanci świadczący usługi informacyjne posiadają akredytację w KSU. Punkt Konsultacyjny w Tarnowie działa od 2001 roku.