Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
20 sierpnia, niedziela

Praca w MISTiA 

OFERTA PRACY DORADCA KLUCZOWY w Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej
Nr Ref.: 16/OWES/DK

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Doradcy Kluczowego.

Zakres obowiązków:

·         diagnoza dotycząca poziomu wiedzy grupy inicjatywnej z zakresu aspektów prawnych i organizacyjnych funkcjonowania Przedsiębiorstwa Społecznego, która stanowi podstawę do określenia potrzeb szkoleniowych danej osoby w tym zakresie w Indywidualnym Planie Wsparcia

·         opracowywanie i nadzór nad realizacją indywidualnego planu wsparcia, w tym sformułowanie celów indywidualnego prowadzenia klientów i stworzenie projektu procesu wsparcia

·         praca z grupą w celu dopracowania przez nią dokumentacji i dopełnienia formalności niezbędnych do powołania przedsiębiorstwa (tj. statut, dokumentacja z walnego zebrania założycielskiego, zgłoszenia do właściwych urzędów, przetargi o lokal itp.)

·         doradca Kluczowy podczas całego wsparcia jest odpowiedzialny za aktualizacje potrzeb w Indywidualnym Planie Wsparcia pojawiających się w związku ze zmieniająca się sytuacja biznesową i społeczną w przedsiębiorstwie

·         wsparcie w realizacji Indywidualnego Planu Wsparcia, opiniowanie potrzeb w zakresie wsparcia pomostowego merytorycznego i finansowego w porozumieniu z doradcą biznesowym

·         wsparcie w rozwiązywaniu podstawowych problemów Przedsiębiorstwa Społecznego znajdujących się pod opieką kluczowego doradcy

·         Stały monitoring przebiegu wsparcia Przedsiębiorstwa Społecznego znajdującego się pod opieką kluczowego doradcy

·         dokumentowania swojej pracy zgodnie z przyjętymi zasadami tj. wypełnianie kart doradczych  itp. zgodnie z założeniami OWES

 

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe

·         posiada co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu tworzenia PS lub PES

·         doświadczenie w pracy w sektorze ES

·         umiejętność pracy w zespole

·         mile widziane doświadczenie w realizacji projektów unijnych

 

OFERUJEMY:

·         zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na 0,5 etatu lub 1 etat

·         możliwość doskonalenia zawodowego i rozwoju

·         dobrą atmosferę pracy

 

MIEJSCE PRACY:

Kraków/Krakowski Obszar Metropolitalny lub Małopolska Zachodnia

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres email: mistia@mistia.org.pl  do 19 października 2016 roku. W tytule maila prosimy o podanie Nr Ref.: 16/OWES/DK.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w aplikacji poniższej informacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm).
OFERTA PRACY DORADCA BIZNESOWY W Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej
Nr Ref.: 16/OWES/DB

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Doradcy Biznesowego

Zakres obowiązków:

·         rozpoznawanie i ocena potrzeb i problemów biznesowych klienta

·         przygotowanie procesu doradztwa biznesowego w oparciu o analizę potrzeb i problemów, przeprowadzenie oceny tego procesu

·         opracować biznes plan lub/i studium wykonalności dla inwestycji Przedsiębiorstwa Społecznego oraz montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego

·         wspieranie Przedsiębiorstwa Społecznego w procesie pozyskiwania finansowania

·         wsparcie Przedsiębiorstwa Społecznego w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem i interesariuszami

·         dokumentowania swojej pracy zgodnie z przyjętymi zasadami tj. wypełnianie kart doradczych  itp. zgodnie z założeniami OWES

·         utrzymywanie bieżącego kontaktu z pozostałymi pracownikami OWES, w szczególności z kluczowymi doradcami oraz doradcami specjalistycznymi.

 

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe,

·         minimum 3 lata doświadczenia we wsparciu biznesowym lub prowadzeniu działalności gospodarczej,

·         doświadczenie w pracy w sektorze Ekonomii Społecznej,

·         umiejętność pracy w zespole

·         mile widziane doświadczenie w realizacji projektów unijnych

Oferujemy:

·         zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 0,5 lub 1 etatu

·         możliwość doskonalenia zawodowego i rozwoju

·         dobrą atmosferę pracy

 

 

MIEJSCE PRACY:

Kraków/Krakowski Obszar Metropolitalny lub Małopolska Zachodnia

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres email: mistia@mistia.org.pl  do 19 października 2016 roku. W tytule maila prosimy o podanie Nr Ref.: 16/OWES/DB.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w aplikacji poniższej informacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm).


 

 

 

Autor: Tomasz Mazur
Strona zmodyfikowana: 13/10/2016